Søk for å finne frem ....

Aktuelt

Nyhetsarkiv

Fosterhjem - noe for deg?

Publisert: 29. august 2016

Nå kjører vi i gang flere kurs!

Les mer

Invitasjon til møte om Turveger med universell utforming

Publisert: 26. august 2016

I forbindelse med aktivitetsdagen på turvegene ved Dammane og Bamble Helsehus inviterer vi til et åpent møte på Helsehuset

Les mer

Stengt helsestasjon i kort periode

Publisert: 25. august 2016

Bamble kommune holder stengt helsestasjonen i en kortere periode

Les mer

Legat til sosiale formål 2016

Publisert: 24. august 2016

Fra dette legatet kan det i år totalt deles ut inntil kr. 20 000,- til vanskeligstilte personer i Bamble

Les mer

Folkehelseopplysning

Publisert: 24. august 2016

Fysio- og ergoterapeutene i Bamble kommune ønsker å bidra til at alle får en aktiv hverdag

Les mer